Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Årsmøte Fiskerifaglig forum 2015

Fiskerifaglig Forum inviterer til seminar

Tema: Fisk for utvikling - Hvordan bidra til global matsikkerhet og ernæring
Sted: Tyholmen hotell, Arendal
Tidspunkt: Arendalsuken, fredag 14. august 2015; 09:00-13:00; lunsj 13:00-14:00
 

Med en voksende verdensbefolkning, er matsikkerhet en av vår tids største utfordringer, og en stor del av den potensielt økte matproduksjonen som må til for å utrydde fattigdom må komme fra akvatiske miljø. Hva skal være Norges rolle i bærekraftig utnyttelse av disse ressursene for global matsikkerhet og ernæring?

De nye ”Sustainable Development Goals (SDG)”, som skal erstatte FNs gjeldende Tusenårsmål, skal vedtas i løpet av høsten 2015. I tillegg til fattigdomsutryddelse, er det forventet at klimaspørsmål blir sentrale. Det ligger og et eget mål om bærekraftig utnyttelse av ressursene i hav og ferskvann, i forslaget til de nye målene.

Til tross for Norges sterke stilling innen fiskeri og akvakultur, har Norge hatt svært begrenset innsats når det gjelder bistand i denne sektoren. Dette er også påpekt i forbindelse med den siste evalueringen av norsk utviklingssamarbeid i fiskeri og akvakultur.

Siden 1970-tallet er det lagt ned stor innsats i Nansen-programmet, gjennom driften av havforskningsfartøyet Dr. Fridtjof Nansen og tilhørende institusjonsbygging innen ressursovervåking og -forvaltning i samarbeidsland. Nansen-programmet har i mer enn 30 år samlet miljø- og ressursdata fra havområdene til mer enn 60 land; vesentlig i Afrika, men også i Asia og Latin-Amerika. For de fleste av disse landene er dette datagrunnlaget fremdeles den viktigste kunnskapsbasen de har for forvaltning av sine marine økosystemer. Norge har og har også hatt bilateralt fiskerisamarbeid med viktige fiskerinasjoner som Namibia, Sør-Afrika, Angola, Indonesia og Vietnam.

Imidlertid kan det hevdes at det i stor grad er snakk om en liten, spredt og fragmentert innsats. Tiden er moden for å tenke og satse annerledes. Dette er anerkjent av regjeringen, som har proklamert en ny og sterkere satsing gjennom det nye programmet ”Fisk For Utvikling”.

Utviklingssamarbeid innenfor akvatiske miljø er sterkt knyttet til matsikkerhet og ernæring, men er også svært viktig innenfor blant annet både klimaspørsmål og sysselsetting. Det er helt sentralt med fokus på de tre områdene som Fisk for Utvikling har satt søkelyset på: forskning, næringsutvikling og forvaltning – for å oppnå en bærekraftig utvikling.

Under årets FFF - seminar under Arendals-uka vil politikere, forvaltere og sivilt samfunn på hver sin måte angripe problemstillingen, ”hvordan bidra til global matsikkerhet og ernæring”, før vi presenterer to konkrete, vellykkede og svært interessante prosjekter som viser at norske fagmiljøer og næringsliv kan bidra til matsikkerhet på den globale scenen.


Program

Fredag 14. august 2015
 
09:00 – 09:05 Velkommen
09:05 – 09:30 Utenriksminister Børge Brende - regjeringens planer og visjoner for Fisk for Utvikling
 
10:00 – 10:30 Kaffe
 
 
13:00 Lunsj