Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Fiskerifaglig forum: Annual meeting 2017

The Norwegian forum for development cooperation in fisheries, aquaculture and aquatic environment invites to the seminar: Småskala fiskeri; Grunnlaget for kunnskapsbasert og bærekraftig forvaltning
Venue: Kystens Hus, Tromsø, Norway
Time: 1. og 2. November
 

Background

Globalt er småskalafiske er den vanligste form for fiskeri, og en viktig kilde til sysselsetting, matsikkerhet og inntekt i utviklingsland. I regjeringens Stortingsmelding (Meld.St.22; 2016-2017) «Hav i utenriks- og utviklingspolitikken», signaliseres det at Regjeringen vil videreføre støtten til bærekraftig småskalafiske i lys av matsikkerhet og fattigdomsreduksjon. I Fiskeri Faglig Forum (FFF) har det ved flere anledninger blitt fremhevet at fremtidige bistandsprosjekter innen fiskeri og oppdrett bør ha en helhetlig tilnærming ved å inkludere hele kjeden fra utdanning, forskning/overvåking, rådgiving til forvaltning. På årets møte i FFF vil bærekraftig forvaltning av småskalafiskeri være hovedfokus. Seminaret vil berøre ulik tematikk knyttet til forvaltning av småskalafiskeri, inkludert forskning og utdanning, forvaltning og næringsutvikling og forholdet mellom miljømessig bærekraft, økonomisk/sosial bærekraft og fattigdomsbekjempelse.
 

Program

 
1 november (12:00 – 17:00)
12:00 – 12:45 Lunch
12:45 – 13:00 Welcome
14:00 – 14:30 Coffe Break
16:30 – Sum up – day one
 
There will be breaks - opportunity for comments and short discussions
 
19:00 FFF Middag Restaurant Skirri, Kystens Hus
 
2 november (09:00-15:00) – Case studies
09:30 – 10:00 Even Moland (HI): Sudan
10:00 – 10:30 Kaffepause
11:30 – 12:30 Lunsj
12:30 – 13:00 Brit Fisknes (Norad): Erfaringer
14:30 – 14:55 Paneldiskusjon
14:55 – 15:00 Oppsummering