Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Fiskerifaglig forum

Fiskerifaglig forum for utviklingssamarbeid er et uformelt forum for samarbeid mellom norske institusjoner som er involvert eller har interesser i fiskerisektorens bistand til utviklingsland. Fiskerifaglig Forum etablert i 2003 etter initiativ fra Norad og ledes av en gruppe representanter fra noen av de involverte institusjonene.

Publisert 01.02.2019 - Oppdatert 01.02.2019

Forumet har arrangert flere møter og seminarer og får økonomisk støtte fra Norad. Sekretariatsfunksjonen er lagt til HI.
 
Fiskerifaglig forum skal være en møteplass for samarbeid og diskusjon rundt tanker, ideer og prinsipper som har betydning for utviklingssamarbeidet innen fiskerisektoren. Forumet har også som mål å tilrettelegge for kontaktskaping og mulig samarbeid med norske institusjoner i nåværende og planlagte bistandsprosjekter.